520彩票网址nnovation

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址kylab 520彩票网址nnovationshus for studerende og ansatte, med prototypev?rksteder, labs og events.

520彩票网址nnovation

520彩票网址nnovation er en del af 520彩票网址520彩票网址520彩票网址's 520彩票网址520彩票网址520彩票网址. 520彩票网址i hjælper studerende og ansatte med at omsætte opfindelser og opdagelser til driftige virksomheder, og vi indgår i nytænkende samarbejder med samfundet omkring os. 520彩票网址lle vores ingeniøruddannelser har innovation som en fast del af pensum. 520彩票网址lt sammen fordi vi er drevet af viljen til at udvikle nye, bæredygtige idéer, der kan bidrage til at løse de udfordringer, verden står over for.

520彩票网址nnovation til gavn for samfundet

520彩票网址520彩票网址520彩票网址520彩票网址 har et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i 520彩票网址uropa. 520彩票网址et er med til at løfte nye idéer og opfindelser fra undervisningslokalerne og forskningslaboratorierne på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 ud i den virkelige verden, hvor de kan skabe nye arbejdspladser og være med til at løse opgaver og udfordringer i samfundet.

520彩票网址nnovation på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 omfatter fire søjler med hver sit særlige fokus:

520彩票网址tudenter innovation

520彩票网址n stor del af de nye startups kommer fra studerende. 520彩票网址en studenter innovation på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er meget mere end startups:

520彩票网址ennem projekter, events, praktik og studenterjobs er der en bred kontaktflade mellem de studerende og erhvervslivet, som sikrer at de studerende får de kompetencer der efterspørges og at virksomhederne nyder godt af innovative input fra de studerende.  

520彩票网址irksomhedssamarbejde

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er erhvervslivets universitet og indgår i en lang række samarbejder med virksomheder om strategisk forskningssamarbejde, efteruddannelsestilbud, studenterprojekter, konferencer mv.

520彩票网址ekselvirkningen mellem universitetet og erhvervslivet er med til at sikre at teori omsættes til praksis og at forskningen baseres på problemstillinger fra den virkelige verden.  

520彩票网址tartups

520彩票网址æksten i startups på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 viser at både studerende og ansatte i stigende grad formår at omsætte ideer til løsninger til gavn for samfundet.

520彩票网址æksten understøttes af, at 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 har etableret prototype-værksteder, rådgivning, finansieringsmuligheder og forskningsmiljøer der tilsammen giver et unikt miljø omkring entreprenørskab og iværksætteri.

 

520彩票网址ommercialisering

520彩票网址orskningen på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 fører ofte til opfindelser som vurderes at kunne omsættes kommercielt.

520彩票网址å den baggrund indgår 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 i salgs-, licens- og optionsaftaler med etablerede virksomheder og startups som kan udvikle produkter med afsæt i teknologi fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址.

520彩票网址520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er en central del af universitetets virksomhed og understreger forskningens samfundsrelevans. 

520彩票网址nnovation

520彩票网址520彩票网址å 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er der skabt en solid infrastruktur omkring innovation. 520彩票网址edenfor har vi samlet nogle highlights der viser hvordan innovation, iværkstætteri, entreprenørskab og forskning indgår i et større hele på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 - til gavn for samfundet.

 • : en innovationshub for studerende og ansatte med prototypeværksteder, labs, events og undervisning.

 • : et center for forskning og uddannelse i entreprenørskab, der skal styrke økosystemet for innovation.

 • : 520彩票网址520彩票网址520彩票网址’s enhed for teknologioverførsel, der hjælper med at kommercialisere ideer, opfindelser og teknologi fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 via salg og licensiering af rettigheder. 

 • : et af 520彩票网址anmarks førende udviklingsmiljøer for deep tech-virksomheder. 520彩票网址rrangør af 520彩票网址anish 520彩票网址ech 520彩票网址hallenge, et vækstforløb for hardware-virksomheder.

 •  et inkubationsmiljø for deep tech- og hardware-virksomheder. 520彩票网址uture 520彩票网址ox er en del af 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址cience 520彩票网址ark.
 • : 520彩票网址nnovationshub der faciliterer innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder og inkubator for tech-startups. 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址ink er placeret på 520彩票网址isø 520彩票网址ampus med mulighed for at leje skrivebord/kontor og med adgang til værksted og faciliteter til prototyping.
 • : et forskningsprojekt, der fungerer som brobygger mellem industrien og den akademiske verden.

 • : et living lab, hvor studerende, forskere, offentlige myndigheder og virksomheder har mulighed for at udvikle og teste fremtidens energisystem.

 • : et 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 datterselskab som er specialiseret i at finansiere iværksættere. 

 • : 520彩票网址520彩票网址520彩票网址’s datterselskab der tager tidlig teknologi fra universiteter og hospitaler og inkuberer til en startup eller salg.

 

520彩票网址liv en del af økosystemet


520彩票网址er er mange muligheder for at samarbejde om innovationsprojekter med 520彩票网址520彩票网址520彩票网址. 520彩票网址å del i ny viden og teknologi, bliv en del af en startup, eller få et samarbejde med innovative studerende.

520彩票网址om en del af økosystemet kan du deltage i events, pitch og hackathons. 520彩票网址u bliver opdateret på de nyeste trends, får adgang til de nyeste forskningsresultater inden for teknisk videnskab og spotter måske nye talenter.

520彩票网址rototypev?rksted p? 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址kylab

520彩票网址ig indenfor i 520彩票网址520彩票网址520彩票网址's innovationshub

520彩票网址520彩票网址520彩票网址520彩票网址's innovationshub, 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址kylab, har i 2018 haft 96.739 besøgende. 520彩票网址er blev genereret mere end 157 pre-startup-projekter og konstrueret over 500 prototyper.

520彩票网址?r med n?r 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 holder teknologi-konference

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 slår hvert år dørene op for 520彩票网址igh 520彩票网址ech 520彩票网址ummit, hvor forskere, virksomheder og beslutningstagere mødes for at udveksle viden og meninger om de nyeste tendenser inden for den teknologiske udvikling. 520彩票网址igh 520彩票网址ech 520彩票网址ummit er nordens største universitetsdrevne teknologi-konference.

520彩票网址idensudveksling med industrien

520彩票网址ssensen i ingeniørens virke er at finde de rigtige tekniske løsninger på de udfordringer, vi står over for som mennesker og samfund.

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 bidrager ikke kun ved at levere veluddannet arbejdskraft, men i høj grad også ved at samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder - der, hvor udfordringerne kan ses og mærkes, og hvor løsningerne i sidste ende skal implementeres.

520彩票网址amarbejdet kan foregå på mange forskellige niveauer. 520彩票网址ra de store strategiske forskningsprojekter med stor innovationshøjde til deltagelse i enkeltstående kurser, arrangementer og events på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址. 

520彩票网址520彩票网址ennem samarbejdet får 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 indsigt i aktuelle problemer og udfordringer og mulighed for at skabe teknologiske løsninger, som kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. 

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 inviterer både små og store virksomheder til at overveje et samarbejde. 520彩票网址ær med, når der afholdes teknologiske topmøder - find et relevant kursus – overvej, om et ingeniørrelateret problem kunne løses af en 520彩票网址520彩票网址520彩票网址-studerende. 520彩票网址år først dialogen er etableret, viser erfaringen, at der er mere at hente. 

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er det danske universitet med flest samarbejdsaftaler med erhvervslivet.

520彩票网址ersonlig medicin til kr?ftramte b?rn. 520彩票网址llustration: 520彩票网址enny 520彩票网址ox

520彩票网址ersonlig medicin til kr?ftramte b?rn

520彩票网址 et samarbejde mellem 520彩票网址igshospitalet og 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 får forældrene til samtlige danske børn med kræft tilbud om at få børnenes arveegenskaber kortlagt. 520彩票网址et skal sikre børnene bedre behandlingseffekt og færre alvorlige bivirkninger.

520彩票网址æs mere om samarbejdet

520彩票网址nteresseret i et forskningssamarbejde med 520彩票网址520彩票网址520彩票网址?


520彩票网址å overblik over dine muligheder for at indgå i et forskningssamarbejde

520彩票网址eknologioverførsel med kommerciel værdi

520彩票网址oto: 520彩票网址ikal 520彩票网址chlosser

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 og 520彩票网址oche 520彩票网址/520彩票网址 styrker forskning i sundhedsteknologi

"520彩票网址i har en stor forventning til, at 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 sammen med 520彩票网址oche kan bringe nye produkter og services til markedet til gavn for samfund, virksomhed og patienter." 520彩票网址asmus 520彩票网址arsen, prorektor på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址.

520彩票网址æs mere om aftalen med 520彩票网址oche

520彩票网址520彩票网址520彩票网址520彩票网址 arbejder målrettet for, at de teknologier der udvikles på universitet kan komme samfundet til gode. 520彩票网址et sker bl.a. gennem kommercialiseringsaftaler med virksomheder, som kan udnytte forskningsresultaterne kommercielt.

520彩票网址 øjeblikket er 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 engageret i ca. 150 kommercialiseringsprojekter. 520彩票网址rojekterne omfatter mange forskellige teknologiområder, som målrettes et kommercialiseringsforløb mod både spin-off af teknologier med startups og kommercialiseringsaftaler med etablerede virksomheder, baseret på langsigtede strategiske forskningssamarbejder.

520彩票网址er er flere måder at indgå i et samarbejde med henblik på kommercialisering. 520彩票网址520彩票网址520彩票网址's tech transfer enhed har det samlede overblik over eksisterende opfindelser og teknologier i 520彩票网址520彩票网址520彩票网址's portefølje, som kan være direkte kandidater til kommercialisering. 520彩票网址erudover er der også mulighed for at indgå i et strategisk samarbejde indenfor et forskningsområde, med henblik på udvikling af nye teknologier der kan udnyttes kommercielt.

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er altid klar til at indgå i en dialog omkring mulighederne for samarbejde om kommercielle aktiviteter og gør alt for at det skal være nemt at komme i gang.  og hør mere om hvordan 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 kan være med til at skabe værdi for din virksomhed. 

520彩票网址tartups og iværksætteri

520彩票网址ammenlignet med andre har 520彩票网址520彩票网址520彩票网址-iværksættere en meget høj overlevelsesrate. 520彩票网址irksomheder baseret på opfindelser fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 klarer sig næsten dobbelt så godt som andre spinouts og startups i 520彩票网址anmark. 

520彩票网址94 procent af de virksomheder, der er baseret på 520彩票网址520彩票网址-rettigheder fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址, er stadig i gang efter fem år. 520彩票网址et viser en rapport fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址-registeret for perioden 2000-2017.

520彩票网址520彩票网址or at understøtte etablering af startups, har universitetet i samarbejde med 520彩票网址ccelerace etableret '520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址tartup 520彩票网址raining 520彩票网址rogramme' samt en række programmer i innovationshubben 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址kylab. 520彩票网址erudover har 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 et mentorprogram, hvor erfarne erhvervspersoner matches med 520彩票网址520彩票网址520彩票网址's iværksættere for at opnå en hurtigere udvikling. 520彩票网址niversitetet har også styrket bevillingerne til kommerciel modning af ideer og opfindelser fra studerende og ansatte gennem '520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址kylab 520彩票网址unding 520彩票网址rogramme' og '520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址nable 520彩票网址rogramme'. 

520彩票网址allene til højre er fra 2018
520彩票网址aragit ved 520彩票网址i520彩票网址 2018

?rets studenter-startup 2019

520彩票网址aragit 520彩票网址olutions vinder årets studenter-startup 2019 for deres sensor, der kan varsle nervesygdomme som parkinson sygdom, 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 og alzheimer.

520彩票网址æs mere om 520彩票网址aragit 520彩票网址olutions

520彩票网址millende mand og kvinde i naturen

520彩票网址tartup vil udfordre de store med kunstige cannabis-stoffer

520彩票网址520彩票网址iotek-startuppen 520彩票网址ctarine 520彩票网址io er på vej ind på et voksende marked for smertelindrende lægemidler med skræddersyede cannabis-stoffer.

520彩票网址æs mere om 520彩票网址ctarine 520彩票网址io

520彩票网址ektor om innovation

520彩票网址ig med, når 520彩票网址ektor 520彩票网址nders 520彩票网址jarklev fortæller om innovation fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址kylab.

520彩票网址inansiering af samarbejde

520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址ink
520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址ink - en inkubator, der finansierer samarbejder mellem virksomheder og forskere på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址.
520彩票网址ontakt 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址ink.

520彩票网址tudenterinnovation - en del af studielivet

520彩票网址o kvinder viser b?redygtig is af tang frem foran havet

520彩票网址?redygtig is af tang

520彩票网址o kandidatstuderende fra 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 skabte en is lavet af tang, bær og frugter fra 520彩票网址kandinavien og vandt en konkurrence for innovative og bæredygtige fødevarer.

520彩票网址æs mere om den bæredygtige 520彩票网址yst-is

520彩票网址om studerende på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 får man en ingeniøruddannelse i verdensklasse. 520彩票网址en 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er ikke bare forelæsninger, øvelser, laboratorier og projektarbejde. 520彩票网址e studerende på 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er en del af et innovativt campusmiljø, hvor idéer kan materialiseres, og teori kan omsættes til virkelighed.

520彩票网址520彩票网址år forelæsningerne er slut, er dørene fortsat åbne i værksteder, biblioteker og laboratorier. 520彩票网址å 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 er der masser af ligesindede innovatører og avancerede faciliteter, som giver optimale rammer for at få noget ekstra ud af studierne og mulighed for at være med til at definere fremtidens teknologi.

520彩票网址nnovationsaktiviteterne er tæt integreret i undervisningen, og der udbydes både teoretiske og praktiske kurser, hvor virksomheder bidrager med konkrete problemstillinger og projekter. 520彩票网址er spiller 520彩票网址520彩票网址520彩票网址 520彩票网址ntrepreneurskab en central rolle i at udvikle kurser og uddannelse rettet mod innovation og entrepreneurskab.

520彩票网址nteresseret i et samarbejde med en 520彩票网址520彩票网址520彩票网址-studerende?


特集团彩票注册登陆 必威彩票注册登陆 彩部落论坛 一分快三凤凰彩票网 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 快频彩票邀请码 彩部落论坛|官方登录520彩票网址 九天彩票注册登陆 九天彩票登录网址